Coaching, Training en Workshops

COACHING, TRAINING en WORKSHOPS

Naast GZ-psycholoog ben ik Coach bij bedrijven en particulieren. De ervaring en kennis als psycholoog (> 25 jaar) is een toevoeging voor mijn werk als coach en andersom. Mijn gereedschapskist bevat zowel therapeutische als coach-technieken die ik al naar behoefte kan inzetten. ACT blijft hierbij het model en leidraad van waaruit ik werk.

Life Coaching

Helpt je met het ontdekken van je krachten en valkuilen. Je krijgt inzicht in je doen en laten en leert denken in mogelijkheden en oplossingen. Ook in relatie tot anderen leer je belangrijke vaardigheden waardoor je anderen beter begrijpt en ook voor jezelf op durft te komen. Life coaching geeft je meer regie over je leven en verbetert je relatie met anderen.
– Je krijgt meer inzicht in jezelf en anderen. Wat is hierin belangrijk?
– Effectievere communicatie, zeggen wat je wil zeggen. Inleven en begrijpen van een ander.
– Meer rust en energie. Meer balans in je verschillende levensgebieden (werk,
privé, relaties, vrije tijd).
– De zelfgekozen doelen worden haalbaar door inzichten en acties.

Werkwijze

Life coaching begint met het formuleren van je doel. Iets wat je heel graag wilt bereiken. Samen gaan we op zoek naar wat er in de weg staat of wat je nodig hebt om bij je doel te komen. We zoeken naar welke belemmerende patronen in je denken, je voelen en je doen het doel in de weg staan.
Vervolgens kijken we wat en hoe je zou willen veranderen en welke actiestappen je kunt zetten.  Dat gebeurt eerst met vallen en opstaan, maar je zult al snel resultaat zien en meer regie ervaren over je leven.

Visie en Methodiek

Het theoretische model waar ik vanuit ga heet

Acceptance en Commitment Therapy

en is gericht op het ontwikkelen van psychische flexibiliteit. Binnen dit model maak ik gebruik van verschillende technieken vanuit de psychologie en coaching. Ik gebruik alleen technieken die wetenschappelijk effectief gebleken zijn. Er wordt vooral gewerkt met ACT (Acceptance en Commitment Therapy)

– Wat en wie is belangrijk voor je? Welke waarden en gedrag horen hierbij?
– Welke gedachten en overtuigingen zitten in de weg om te doen wat je belangrijk vindt en hoe
kom je hier losser van?
– Hoe ga je om met pijnlijke emoties zodat ze minder in de weg zitten? Stoppen met strijden tegen en juist ruimte geven aan moeilijke emoties en hier empatisch mee leren omgaan terwijl je je richt op waar je invloed op hebt.
– Hoe kun je focussen op het hier en nu zodat je effectiever wordt in je werk en persoonlijk leven. (mindfulness en concentratietraining)

Ook wordt gebruik gemaakt van:
– Neurologische inzichten en ademhalingstechnieken ‘defaultbrainsystem’
– Transactionele Analyse, Oplossingsgerichte Therapie en Voice Dialogue
– NLP technieken
– Speels coachen
– Mindfulnesstechnieken

Stressreductie en Burn-out Coaching

Werkwijze

Een traject bij overspanning en burn-out bestaat uit een aantal fases. Gedurende de eerste fase van stress en burn out coaching richten we ons op vitaliteit en klachtreductie.  We kijken naar wat je nodig hebt om je nu beter te voelen en tot rust te komen. Hierbij worden ook neurologische inzichten, hersentraining en ademhalingstechnieken gebruikt.
In de tweede fase kom je er samen met mij achter welke patronen en overtuigingen ten grondslag liggen aan je klachten. Die kunnen heel hardnekkig zijn. Samen kijken we hoe je daarmee om kunt gaan en hoe je nieuw gedrag en nieuw gevoel kunt inzetten.
De derde fase bestaat uit eventuele werkhervatting en coaching op de werkplek.
Samen met mij kijk je hoe je concreet met de nieuwe technieken aan de slag kunt gaan. Het coach traject duurt nooit langer dan nodig is. Tijdens de coaching maken we gebruik van effectieve coachingstechnieken. Er wordt onder andere gewerkt met Transactionele Analyse, Voice Dialogue en ACT.

Resultaten

– Vitaliteit en minder klachten.
– Meer inzicht in je (hardnekkige) patronen en overtuigingen.
– Meer regie en zelfvertrouwen
– Stappen richting je doel en verlangen, niet belemmerd worden door je angst.
– Meer ontspanning en persoonlijke kracht.

Interactie en Communicatietraining/coaching

Wanneer je vaak conflicten met anderen hebt of juist geneigd bent je aan te passen uit angst voor conflicten waardoor je steeds over je grenzen gaat is deze coaching iets voor jou.
Bij een conflict kun je ook samen komen. Ik kan helpen het gesprek te structureren en tot oplossingen te komen.

Werkwijze

We onderzoeken hoe je wilt communiceren met anderen en hoe je de kwaliteit van je interpersoonlijke relaties wilt verbeteren.
Je leert op een constructieve manier communiceren waarin je opkomt voor je behoeftes zonder hierbij anderen te kwetsen of te veroordelen. Ook leer je je inleven in de positie van een ander om zo tot oplossingen te komen die voor beide partijen goed zijn.

Resultaat:

– Gelijkwaardigere en respectvollere relaties met anderen. Werk en privé.
– Duidelijkere openere communicatie.
– Oplossingsgerichte en geweldloze communicatievaardigheden.
– Meer ontspanning en plezier met anderen.

Get Your ACT Together (eendaagse groepscursus)

Training in Psychische Flexibiliteit )
tot 12 deelnemers
Duur: Afhankelijk van de behoefte kan deze training een dagdeel, een dag of twee dagen duren en is geschikt voor groepen tot 12 deelnemers.
We doen jaarlijks een APK voor onze auto, gaan jaarlijks naar de tandarts, maar vergeten vaak ons eigen leven goed onder de loep te nemen. Op welke gebieden in je leven loopt het niet lekker en wat kun je eraan doen? De training kan zich ook toespitsten op alleen het werkgebied.
Met technieken uit de populaire ACT (Acceptance en Commitment Therapy) zul je effectiever reageren op de problemen en uitdagingen die het leven onvermijdelijk met zich meebrengt. Door je te richten op wat belangrijk voor je is en waar je invloed op hebt ga je je vitaler voelen. Deze therapie en coachvorm is de nieuwste versie van op mindfulness gerichte gedragstherapie en zeer effectief gebleken in de praktijk.
In deze eendaagse ACT cursus leer je:
– Doelen te stellen en haalbare acties te formuleren op korte en langere termijn op grond van je waarden. Hierdoor voel je je vitaler.
– Vaardigheden om effectief met pijnlijke gedachten en gevoelens om te gaan, zonder strijd, zodat ze minder invloed op je hebben.
– Te focussen op het hier en nu middels mindfulnessvaardigheden waardoor je effectiever handelt en meer rust ervaart.

Doel van de dag:

Je gaat naar huis met een duidelijk plan voor je leven voor de komende periode en je weet beter om te gaan met belemmerende emoties en gedachten, zodat ze minder in de weg staan. Dat plan kun je steeds zelf evalueren en bijstellen. Ook is er mogelijkheid voor follow-up na een aantal maanden.

Get Your Act Together WORKSHOPS (halve dag)

Dagdeel:
Max: 12 deelnemers
Alle combinaties mogelijk of als verdieping op de eendaagse. Elk onderdeel duurt ongeveer een dagdeel:

Waarden onderzoek:

1. Wat is voor1 jou of jullie belangrijk. Wie of hoe wil je zijn op verschillende of een gebied in je leven?
2. Wat staat er in de weg: Gedachtes en overtuigingen onderzoeken.
Defusietechnieken; Loskomen ervan.
3. Acceptatie : Openen voor ipv strijden met emoties terwijl je handelt.
4. Hier en Nu: vaardigheden en oefening in aandacht en focus.
5. Stressreductievaardigheden: Gestructureerd piekeren. Ademhal en Brein gym.
6. Committed Action : toegewijde actie op grond van waarden. Plan van actie